تولید و طراحی پرچم یکی دیگر از فعالیت‌های هنرکده‌ی آلن است. متریال استفاده شده برای ساخت این محصول پارچه آمریکایی دو طرفه‌ی ریشه دار و بدون ریشه است. پرچم‌ها در اوان مختلف با پایه‌های اروپایی، سنگی و فلزی تولید می‌شوند.