ساک دستی یکی دیگر از تولیدات هنرکده آلن به شمار می‌رود. ساک پارچه‌ای به دو روش دوخت سنتی و دوخت حرارتی آماده می‌شود. این محصول سازگار با محیط زیست و ماندگار جایگزین مناسبی برای کیسه‌های پلاستیکی است. صاحبان مشاغل، برگزارکنندگان همایش‌ها و نمایشگاه‌ها از جمله مشتری‌های ثابت این محصول هنرکده آلن هستند.