تندیس یا مجسمه محصول دیگری از هنرکده آلن است، این محصول پیکره ای است که اغلب به هدف یاد آوری یا نمایش گذاشتن وجود یک انسان، شی، یک واقعه و … با استفاده از المانی مانند گچ، انواع سنگ ها، فلزات ( طلا، نقره، برنز و استیل ) ساخته می شود.

 

کاربری های تندیس

  1. تندیس های که صرفا برای ارائه پیامی از سازنده آن به تماشا گذاشته می‌شوند
  2. تندیس های فضای باز که عموما در میادین یا پارک نصب می شوند
  3. تندیس های تجلیل و تقدیر از افراد برگزیده