پیکسل از جمله تولیدات دیگر هنرکده آلن است. در این محصول اطلاعات مورد نظر مشتری به صورت چاپی بر روی سطح پیکسل نوشته می‌شوند. این محصول هم به مانند بج سینه دارای سنجاقی در قسمت پشتی بوده و می‌توان آن را بر روی لباس یا کیف نصب کرد.