بج سینه داروسازی عبیدی

هنرکده آلن افتخار طراحی و تولید بج سینه داروسازی عبیدی را هم در کارنامه دارد. این بج سینه رنگی برای دوام بهتر و بیشتر با طلا آب کاری شده است. در طراحی و تولید این بج سینه اسیدکاری شده از رنگ سازمانی این مجموعه استفاده شده و دور لگو برش خورده است.


  • بازدید : 32