تابلوی کامپوزیت هنرکده آلن

برای ساخت این نمونه تابلو از کامپوزیت تیره استفاده شده است. این تابلوی جدید هنرکده آلن با سیستم نر و مادگی روی سطح مورد نظر نصب شده و در آن از نور داخلی مهتابی و آفتابی استفاده شده است.


  • بازدید : 23