تابلو نمایشگاه اتومبیل اتو لمانز

کار طراحی و تولید تابلو سر در نمایشگاه اتومبیل اتو لمانز بر عهده هنرکده آلن بوده است. یکی از این تابلوها با زیر سازی کامپوزیت به همراه لگو و و دیگری از نوع پلکسی فیکس است.


  • بازدید : 93