تابلو داخلی مرکز تجاری گلشن

هنرکده آلن در راستای همکاری با مرکز تجاری گلشن، تابلوهایی جهت نصب کنار درب شرکت‌های این مرکز طراحی و تولید کرده است. این تابلوها در دو نمونه تولید شده، نمونه‌ی اول دارای زیر سازی چوبی بوده و نوشته‌ها به صورت برجسته روی آن قرار داده شده‌اند، روی تابلو پوششی از پلکسی شفاف کار گذاشته شده و آرم شرکت به صورت استیکر روی آن قرار داده شده است. در نمونه‌ی دوم این تابلوها از زیر سازی استیل خش دار استفاده شده و روی آن حروف و اعداد برجسته کار گذاشته شده است. این تابلوها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان جا به جایی آن‌ها به راحتی فراهم است.


  • بازدید : 32