تابلوی شرکت هماهنگ دریای پارس

کار طراحی و تولید تابلوی  شرکت هماهنگ دریای پارس بر عهده هنرکده آلن بوده است. این تابلو از نوع سقفی بوده و برای تولید آن از استیل خش دار استفاده شده است. این تابلوها با کمک سیم‌هایی از جنس استیل به سقف متصل می‌شود.


  • بازدید : 123