تابلوی راهنمای کنار پله برقی

تابلویی که مشاهده می‌کنید تابلوی راهنمایی از نوع ایستاده بوده که جهت نصب کنار آسانسور و به سفارش یک شرکت تبلیغاتی برای یکی از مراکز تجاری تهیه شده است. هنرکده آلن برای ساخت این تابلو از پلکسی استفاده کرده و روی آن علائم بازدارنده و هشدار دهنده درج شده است.


  • بازدید : 34