تابلوی راهنمای طبقات مجتمع تجاری 2

تابلویی که مشاهده می‌کنید تابلوی راهنمایی از نوع سقفی بوده که به سفارش یک شرکت تبلیغاتی برای یکی از مراکز تجاری تهیه شده است. هنرکده آلن برای ساخت این تابلو از پلکسی استفاده کرده و روی آن علائم بازدارنده و هشدار دهنده درج شده است.


  • بازدید : 22