برچسب مرکز مراقبت پوست نیکو

برچسب‌‌های رنگی از دیگر محصولات هنرکده آلن هستند. یک نمونه از این برچسب‌ها به صورت دو رنگ و برای نصب روی شیشه در داخل مرکز مراقب پوستی نیکو واقع در مرکز تجاری جماران سنتر طراحی و چاپ شده است.


  • بازدید : 30