تابلو داخلی صبا طب هیوا

هنرکده آلن افتخار همکاری با مجموعه صبا طب هیوا را داشته است. برای تهیه این تابلو داخلی از زیر سازی چوبی ام‌دی‌اف استفاده شده و حروف درج شده روی تابلو هم استیل لیزر خورده بوده که برای برجسته کردن آن‌ها از پلکسی ۳ میلی‌متری استفاده شده است.


  • بازدید : 22