چاپ،نظارت و طراحی بخش دیگری از تولیدات هنرکده آلن است. در این بخش اقلامی همچون تقویم و سررسید با بهره گیری از بهترین کیفیت ممکن و با استفاده از بهترین مواد و طراحی روز تولید و تهیه می‌شوند.