تولیدات صنعتی و هنری بخش دیگری از تولیدات هنرکده آلن است. در این بخش اقلام مختلفی طراحی و تولید شده و قابل سفارش هستند. برای مثال برای تامین تابلوهای نصب شده روی برج‌ها و ساختمان‌های بلند، نیاز است تا جعبه‌ی تقسیم برق روی ترانس اصلی نصب شود، هنرکده آلن آمادگی تهیه و نصب این جعبه تقسیم برای تامین روشنایی را دارد.