تولیدات صنعتی و هنری بخش دیگری از تولیدات هنرکده آلن است. در این بخش اقلام مختلفی طراحی و تولید شده و قابل سفارش هستند.