این وب سایت به طور کامل تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. تمام خدمات و محصولات مطابق با قوانین و استاندارد های حوزه مربوطه ارائه می شود. همچنین تمام خدمات و فروش آنلاین تحت قوانین وزارت بازرگانی می باشد.

حقوق تمام طراحی ها برای هنرکده آلن و شخص آلن هارطونی محفوظ است.